พุธ. ส.ค. 10th, 2022

เกี่ยวกับเรา

เพจเรื่องเล่าจากนายพีช เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เริ่มจากการใช้ท่องเที่ยวไปเรื่อย ถ่ายแค่รูป โพสต์ลงโซเชียลแต่ไม่เกิดประโยชน์ จึงลองเอามาทำเป็นคอนเทนต์คอยเล่าเรื่องราวที่ได้ไปพบเห็นให้กับบุคคลอื่น

ปัจจุบัน เว็บไซต์เรื่องเล่านายพีช มีผู้ติดตามในแฟนเพจเฟชบุ๊ค 2.1K คน เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.1% และเพศชาย 37.9% โดยอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ รองลงมา ลพบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี และเชียงใหม่ ตามลำดับ อยู่ในกลุ่มช่วงอายุ 25-34 ปี รองลงมา 35-44 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2565)

สถิติผู้ติดตามจากแฟนเพจเฟชบุ๊ค

โดยในเพจเรื่องเล่าจากนายพีช คอนเทนต์ประเภทการท่องเที่ยว ที่เป็นวัดวาอาราม ความเชื่อ ตลาดสำหรับหาของกิน และสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

สำหรับเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 12 มิถุนายน 2565 มีสถิติเข้าชมเว็บไซต์รวม 37K แบ่งเป็นเพศหญิง จำนวน 6,923 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2% เพศชาย จำนวน 3,856 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8% อยู่ในพื้นที่กรุงเทพ ส่วนใหญ่ รองลงมาอยู่ในจังหวัดชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ลพบุรี ตามลำดับ

เว็บไซต์เรื่องเล่าจากนายพีช มีสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ ช่วงเวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมักเข้ามาอ่านบทความในวันเสาร์ดีที่สุด เว็บไซต์ได้รับการค้นพบเจอจากกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการค้นหาจาก Search Engine คิดเป็นร้อยละ 85.5% และเข้าผ่านสื่อโซเชียล คิดเป็นร้อยละ 7.8% และการเข้าเว็บไซต์ตรง 6.5%

โดยกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าเว็บไซต์ นิยมอ่านบทความประเภทท่องเที่ยว โดยให้ความสนใจการเที่ยววัด การพักผ่อนตามสถานที่แคมปิ้ง หรือสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆ เป็นต้น

ติดต่อลงโฆษณา / For Advertisement, please contact [email protected]

นำเสนอเรื่องราวดีๆ บทความหรือข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ / For Articles or PR, please contact [email protected]