จันทร์. ม.ค. 24th, 2022

เกี่ยวกับเรา

เพจเรื่องเล่าจากนายพีช เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เริ่มจากการใช้ท่องเที่ยวไปเรื่อย ถ่ายแค่รูป โพสต์ลงโซเชียลแต่ไม่เกิดประโยชน์ จึงลองเอามาทำเป็นคอนเทนต์คอยเล่าเรื่องราวที่ได้ไปพบเห็นให้กับบุคคลอื่น

ปัจจุบัน เว็บไซต์เรื่องเล่านายพีช มีผู้ติดตามในแฟนเพจเฟชบุ๊ค 2,054 คน เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62% และเพศชาย 38% โดยอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ และนนทบุรี ลพบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ ตามลำดับ อยู่ในกลุ่มช่วงอายุ 25-34 ปี รองลงมา 35-44 ปี, 18-24 ปี, 45-54 ปี, 55-64 ปี และ มากกว่า 65 ปี ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563)

สถิติผู้ติดตามจากแฟนเพจเฟชบุ๊ค

สำหรับเว็บไซต์ มีสถิติเข้าชม 12,440 จำนวนที่มีการเปิดดู (Pageview) 19,985 แบ่งเป็นเพศหญิง จำนวน 4,314 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5% เพศชาญ จำนวน 2,939 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5% อยู่ในพื้นที่กรุงเทพ ส่วนใหญ่ รองลงมาอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ นครปฐมและชลบุรี ตามลำดับ

เว็บไซต์เรื่องเล่าจากนายพีช ได้รับการค้นพบเจอจากกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการค้นหาจาก Search Engine คิดเป็นร้อยละ 73% และเข้าผ่านสื่อโซเชียล คิดเป็นร้อยละ 18.9% และการเข้าเว็บไซต์ตรง 8%

จากการสังเกตุพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย พบว่ามีความสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยว พักผ่อน การเข้าวัดทำบุญ

ติดต่อลงโฆษณา / For Advertisement , please contact [email protected]

นำเสนอเรื่องราวดีๆ บทความหรือข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ / For Articles or PR , please contact [email protected]