อังคาร. ส.ค. 9th, 2022

ขอพรพญานาค

วัดหนองบัว (ใหญ่) วัดเก่าแก่ของอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ถูกทิ้งร้างให้เหลือเพียงซากปรักหักพังหลังการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ ในฤดูแล้งจะสามารถมองเห็นซากปรักหักพังและสามารถเดินเท้าเข้าไปเพื่อชมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้... Read More
วัดอรัญรังษี หรือเรียกง่ายๆ ว่าวัดคลองทุเรียน เป็นวัดที่หอพระประดับกระจกที่สวยงาม ตกแต่งด้วยพญานาคที่แปลกตาและเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากอีกสถานที่หนึ่ง... Read More