ศุกร์. ส.ค. 19th, 2022

ข้าวเหนียว

ขนมทองโย๊ะ อาหารพื้นเมืองของชาวกะเหรี่ยง ที่พบเห็นได้ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอาหารว่างรับประทานคู่กับนมข้นหวาน รสชาดหวาน มัน เค็ม อร่อยดี... Read More