พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

จังหวัดนครสวรรค์

ปัจจุบันเกษตรกรนอกจากจะทำไร่แล้ว ยังพลิกโอกาสเอาพื้นที่ที่ว่างเว้นจากการเกษตรมาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้กันอย่างแพร่หลาย... Read More