ศุกร์. พ.ค. 27th, 2022

จังหวัดลพบุรี

"งานวิวาห์" เป็นการจัดงานสำคัญครั้งหนึ่งและครั้งเดียวของชีวิต ที่คู่บ่าวสาวได้ตกลงเป็นครอบครัวเดียวกัน และมักสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเอง สถานที่ก็เป็นส่วนหนึ่งในพิธีที่สำคัญ ที่ต้องเลือกให้ออกมาดีที่สุด ถ่ายภาพออกมาแล้วสวยเพื่อเก็บไว้ที่เป็นที่ระลึกดูกันไปตราบนานเท่านาน... Read More
วัดหนองบัว (ใหญ่) วัดเก่าแก่ของอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ถูกทิ้งร้างให้เหลือเพียงซากปรักหักพังหลังการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ ในฤดูแล้งจะสามารถมองเห็นซากปรักหักพังและสามารถเดินเท้าเข้าไปเพื่อชมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้... Read More