พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

ดอกเข็ม

ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม - ต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี สถานศึกษาต่างพากันจัดพิธีการสำคัญ ให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ระลึกถึงที่ครูผู้สั่งสอนให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา และเป็นการแสดงความกตัญญู ความเคารพต่อครูและสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้ในพิธีไหว้ครู คือ พานไหว้ครู ดอกไม้ใช้สำหรับไหว้ครู เช่น ดอกเข็ม หญ้าแพรก ดอกมะเขือ ... Read More