พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

ทะเลสาบน้ำจืด

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินพระราชทานเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม แก้ไขปัญหาในหน้าแล้ง หลายเขื่อนนอกจากเป็นเก็บกักน้ำแล้ว ยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย... Read More