พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

ธนาคาซิตี้แบงก์

ปัจจุบัน AI เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้น ตั้งแต่ตั๋วรถไฟฟ้า ตั๋วดูหนัง การสั่งของและการส่งของออนไลน์ ต่างก็นำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น... Read More