พฤหัส. ก.ค. 7th, 2022

บทบูชาพระรัตนตรัย

จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ส่งผลให้เกิดการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือที่เรียกว่า Social Distancing ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะต้องมีการเฝ้าระวัง แม้กระทั่งกิจกรรทางพระพุทธศาสนาในวัน "วิสาขบูชา"... Read More
เทศกาลปีใหม่ มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประชาชนคนไทยนิยมทำในช่วงวันข้ามปี นั่นก็คือ "กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี" ซึ่งในแต่ละจังหวัดก็จะมีวัดที่จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้ไปรวมตัวกันสวดมนต์ข้ามปีเป็นประจำทุกปี... Read More