ศุกร์. ส.ค. 19th, 2022

บทอภยปริตร

เทศกาลปีใหม่ มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประชาชนคนไทยนิยมทำในช่วงวันข้ามปี นั่นก็คือ "กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี" ซึ่งในแต่ละจังหวัดก็จะมีวัดที่จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้ไปรวมตัวกันสวดมนต์ข้ามปีเป็นประจำทุกปี... Read More