ศุกร์. ส.ค. 19th, 2022

ประกวดกระทง

งานลอยกระทงต่างก็รู้กันว่าเป็นงานประเพณีที่ทุกคนร่วมใจกันขอขมาพระแม่คงคา โดยในแต่ละท้องที่จะมีการกำหนดธีมการจัดงานที่แต่งต่างกันออกไป ... Read More