พุธ. ก.ค. 6th, 2022

ผลิตกระแสไฟฟ้า

ลมเป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และไม่มีวันหมดไป โดยสามารถนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้เหมือนกับพลังงานชนิดอื่นในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยยังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจกันได้ด้วย... Read More
หากคุณมีวันหยุด แล้วไม่รู้จะไปพักผ่อนที่ไหน ลองไปล่องแพในเขื่อนศรีนครินทร์ดู บอกเลยว่าฟิน เงียบ มีความเป็นส่วนตัว ไปเป็นหมู่คณะก็ดีกระชับสัมพันธ์ได้อยู่... Read More