พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

พระพุทธรัตนมหาพรม

วัดศาลเจ้า วัดติดกับศาลเซียนแปะโรงสี วัดเก่าแก่ของปทุมธานี ที่มีพระประธานในพระอุโบสถเก่าแก่กว่า 200 ปี เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ไม่ไกลจากกรุงเทพ... Read More