พฤหัส. ก.ค. 7th, 2022

พืชผลทางการเกษตร

ปัจจุบันเกษตรกรนอกจากจะทำไร่แล้ว ยังพลิกโอกาสเอาพื้นที่ที่ว่างเว้นจากการเกษตรมาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้กันอย่างแพร่หลาย... Read More
เข้าหน้าหนาวทีไร ก็ต้องนึกถึงทานตะวันบานที่ลพบุรี เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นพื้นที่ของทหารแล้ว ยังเป็นพื้นที่ทางการเกษตร โดยทานตะวันเป็นหนึ่งในพืชที่เกษตรกรเลือกปลูกเสริม และยังทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย... Read More