พฤหัส. ก.ค. 7th, 2022

ลอยกระทง

งานลอยกระทงต่างก็รู้กันว่าเป็นงานประเพณีที่ทุกคนร่วมใจกันขอขมาพระแม่คงคา โดยในแต่ละท้องที่จะมีการกำหนดธีมการจัดงานที่แต่งต่างกันออกไป ... Read More
หลากหลายหน่วยงานต่างออกมารณรงค์ให้ประชาชนที่จะทำการลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาด้วยการสืบสานประเพณีไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ... Read More