พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

วัดทองประดิษฐ์

ตลาดน้ำสะพานโค้ง เป็นตลาดนัดชุมชนโดยคนในท้องถิ่นที่แสดงภูมิปัญญาคนไทยในการสานไม้ไผ่ โดยสานไม้ไผ่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยคนในชุมชนจะนำสินค้า อาหารท้องถิ่นมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก... Read More