ศุกร์. ส.ค. 19th, 2022

วัดพนัญเชิง

วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนาน มีพระไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง ที่มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพเลื่อมใส และมีศาลเจ้าแม่สร้อยดอกมากที่มีตำนานเล่าขานมาอย่างยาวนาน... Read More