พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

วัดห้วยแก้ว

ลพบุรีดินแดนอารยธรรมศิลปขอม มีโบราณสถานที่เป็นสิ่งเน้นย้ำถึงความรุ่งเรืองในอดีต ถึงแม้บางประติมากรรมจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ แต่ก็ยังคงอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามไว้ในวัตถุุสถาน... Read More