ศุกร์. ส.ค. 19th, 2022

วัดอัมพวัน

หลังจากวันออกพรรษา ในแต่ละวัดก็จะมีกิจกรรมประจำปีที่เรียกกันว่า งานกฐิน หรือ งานทอดผ้าป่า ที่จะจัดใหญ่ปีละครั้ง ถือเป็นบุญใหญ่แห่งปี ที่หลายคนพร้อมใจกันนำเงินมาสมทบทุนให้กับวัดได้นำไปบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในวัด โดยรูปแบบการจัดงานก็จะแตกต่างกัน ขึ้นกับวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือภูมิประเทศ อย่างเช่นงานลอยผ้าป่าทางเรือ... Read More
เธียะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ การล้อมวงกินข้าวของชาวมอญ กิจกรรมสร้างความสามัคคีของพี่น้องมอญบางขันหมาก ลพบุรี ได้พบปะสังสรรค์ ร้องรำทำเพลง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาทิ ไทยพวน ไทยเบิ้ง ไทยกระเหรี่ยง ไทยยวน ไทยทรงดำ และไทยมอญจากทั่วประเทศ... Read More