พฤหัส. ก.ค. 7th, 2022

วันเพ็ญเดือนสิบสอง

ทุกพื้นที่ต่างจัดกิจกรรมสำหรับงานลอยกระทง เพื่อเป็นการให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกมาร่วมละเล่น สนุกในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยในแต่ละปีการลอยกระทงก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น การรณรงค์ให้ 1 ครอบครัวลอย 1 ใบ หรือรณรงค์ให้ใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติเพื่อการย่อยสลายได้ง่าย... Read More
หลากหลายหน่วยงานต่างออกมารณรงค์ให้ประชาชนที่จะทำการลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาด้วยการสืบสานประเพณีไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ... Read More