ศุกร์. ส.ค. 19th, 2022

สสส

1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นที่ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ลดลงจนเป็นที่น่าพอใจ โดยการติดเชื้อเอดส์ไม่ได้มีที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันการติดเชื้อสามารถมาได้จากหลายสาเหตุ... Read More