พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

สะพานข้ามแม่น้ำ

เทศกาลลอยกระทงหลายหน่วยงามพร้อมใจกันตกแต่งสถานที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ร่วมเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก กรมทางหลวงชนบทก็เช่น ร่วมประดับไฟสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 13 แห่ง... Read More