พฤหัส. ก.ค. 7th, 2022

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วัดหนองบัว (ใหญ่) วัดเก่าแก่ของอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ถูกทิ้งร้างให้เหลือเพียงซากปรักหักพังหลังการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ ในฤดูแล้งจะสามารถมองเห็นซากปรักหักพังและสามารถเดินเท้าเข้าไปเพื่อชมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้... Read More
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินพระราชทานเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม แก้ไขปัญหาในหน้าแล้ง หลายเขื่อนนอกจากเป็นเก็บกักน้ำแล้ว ยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย... Read More
เป็นไร่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีพรรณไม้นานาชนิดแล้วให้ได้ถ่ายรูปเก็บความประทับใจและศึกษาธรรมชาติ... Read More