พุธ. ก.ค. 6th, 2022

แหล่งท่องเที่ยว

เข้าหน้าหนาวทีไร ก็ต้องนึกถึงทานตะวันบานที่ลพบุรี เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นพื้นที่ของทหารแล้ว ยังเป็นพื้นที่ทางการเกษตร โดยทานตะวันเป็นหนึ่งในพืชที่เกษตรกรเลือกปลูกเสริม และยังทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย... Read More
เป็นไร่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีพรรณไม้นานาชนิดแล้วให้ได้ถ่ายรูปเก็บความประทับใจและศึกษาธรรมชาติ... Read More