พฤหัส. ก.ค. 7th, 2022

แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ถ้ามาอุทัยธานีแล้วไม่มาเช็คอินที่อาณาจักรบ้อง ถือว่ามาไม่ถึงอุทัยธานีนะจ้ะ คอมมูนิตี้แห่งใหม่ใจกลางเมืองอุทัยธานี ที่นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพอีกด้วย... Read More
เป็นไร่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีพรรณไม้นานาชนิดแล้วให้ได้ถ่ายรูปเก็บความประทับใจและศึกษาธรรมชาติ... Read More