ศุกร์. พ.ค. 27th, 2022

COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) นั้น ส่งผลกระทบให้กับหลากหลายธุรกิจต้องหยุดชะงัก จนทำให้หลายธุรกิจต้องปิดกิจการ เลิกจ้างกันหลายราย แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะอยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์เล่านี้ได้ ก็คือ "การปรับตัว" ... Read More
สถานการณ์คลี่คลายจากโรคระบาดโควิด (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรีได้ปลดล็อกให้ผู้ประกอบการกลับมาให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ โดยมีการปฏิบัติตามกฎการป้องกันโรคระบาด ใครว่างลองวางแผนไปเที่ยวแพในเขื่อนศรีนครินทร์กัน... Read More