เริ่มบทความแรกเป็นปฐมฤกษ์ ของการเขียนบล็อก ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่า เว็บไซต์นี้ทำขึ้นเป็นที่เผยแพร่ผลงาน ความสามารถส่วนหนึ่งของผมเท่านั้น โดยเรื่องจะที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นความภูมิใจของชีวิตคนเรา ไม่มีอะไรมากไปกว่าการให้ความรู้คน สอนคนให้เป็นคนดี ดีกว่าปล่อยให้ความรู้นั้นตายไปพร้อมร่างกายของเรา