เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยมีวันพิเศษมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชวงศ์ไทยนั้น ในฐานะที่เราเป็นคนไทยไม่แปลกที่จะถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ แต่สิ่งที่ลืมไม่ได้คือ ความจำเป็นที่ต้องคำนึงถึงโอกาสและความเหมาะสม