QR Code เป็นเครื่องมือช่วยให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่าย เพียงแค่สแกนด้วย Smart phone ก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่าย โดยล่าสุดทวีตเตอร์ก็เพิ่มฟังก์ชันนี้เข้ามาในแอปพลิเคชั่นของสมาร์ทโฟน