SEED จัดการประชุมเชิงวิชาการ “SEED Symposium 2020” พร้อมผลักดันธุรกิจให้เป็นผู้ประกอบการเศรษฐกิจสีเขียว

กรุงเทพฯ – งานประชุมเชิงวิชาการ SEED Symposium 2020 ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมันในการส่งเสริมธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว ให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ประกอบการไทยได้รับรางวัลในสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% จากผลิตภัณฑ์กระดาษจากฟางข้าวโดยชุมชนท้องถิ่น จากผู้ประกอบการที่สมัครเข้าแข่งขันจำนวน 906 ราย ใน 9 ประเทศ โดยมีผู้เข้าแข่งขันแบ่งเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตร คิดเป็นร้อยละ 43% รองลงมา ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมรีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ 21% ผู้ประกอบการด้านพลังงาน คิดเป็นร้อยละ 16% และผู้ประกอบการอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 20% พร้อมผลักดันให้เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเศรษฐกิจสีเขียว

ดร.เลวิส อาเคนจิ ผู้อำนวยการบริหาร SEED กล่าวว่า SEED ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาของผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อโดยสนับสนุนผู้ประกอบการและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมผลักดันให้เข้าสู่การดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจสีเขียว โดยในปี 2019 มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ 906 ราย จาก 9 ประเทศ จากประเทศในทวีปแอฟฟริกา จำนวน 690 ราย และภูมิภาคเอเชีย จำนวน 216 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้สมัครจากประเทศไทย จำนวน 38 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตร คิดเป็นร้อยละ 43% รองลงมา ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมรีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ 21% ผู้ประกอบการด้านพลังงาน คิดเป็นร้อยละ 16% และผู้ประกอบการอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 20% ตามลำดับ

ดร.เลวิส อาเคนจิ ผู้อำนวยการบริหาร SEED
ดร.เลวิส อาเคนจิ ผู้อำนวยการบริหาร SEED

ดร.เลวิส กล่าวต่อว่า ในปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการเศรษฐกิจสีเขียวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมาตรการนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดเป้าหมายให้มีการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพธุรกิจบริการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย ทำให้องค์กรขนาดเล็กที่กำลังเติบโตสามารถมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวเพิ่มมากขึ้น โดยการประชุมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของภาครัฐ อาทิ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งได้นำเสนอโครงการพัฒนาเชิงบูรณาการที่หลากหลาย การเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี และความร่วมมือกับกิจการขนาดเล็ก หรือ Tech Startup  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภาคเกษตรและชุมชน

คุณจารุวรรณ คำเมือง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ หจก.ฟางไทย แฟตอรี่ ผู้รับรางวัลชนะเลิศบรรจุภัณฑ์ทำจากกระดาษฟางข้าวโดยชุมชนท้องถิ่น กล่าวว่า หลังจากที่เข้าร่วมโครงการกับ SEED ในการให้คำปรึกษาด้านแผนธุรกิจ การติดตามพัฒนาการและขยายผลการดำเนินการ ทำให้สามารถเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ในการขยายตลาด เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้าธุรกิจของตนมากขึ้น

คุณจารุวรรณ คำเมือง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ หจก.ฟางไทย แฟตอรี่
คุณจารุวรรณ คำเมือง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ หจก.ฟางไทย แฟตอรี่

คุณจารุวรรณ กล่าวต่อว่า เนื่องจากเกษตรกรในชุมชนหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว มักจะใช้วิธีการเผาฟางข้าว ซึ่งก่อปัญหาการปล่อยควันและก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ เพื่อเปลี่นจากของเสียเป็นโอกาส เธอจึงตัดสินใจที่จะทำกระดาษย่อยสลายได้ 100% จากฟางข้าว อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จึงกำเนิดเป็นบรรจุภัณฑ์ทำจากกระดาษฟางข้าว นำขยะจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแปรรูปเป็นกระดาษ กล่อง บรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน โดยทางฟางไทยหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนและมีส่วนร่วมในธุรกิจรักษาสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้

SEED ได้เห็นความสำคัญของรางวัล “SEED Award” เพราะมีกระบวนการทำงานร่วมกันแบบเป็นหุ้นส่วน เพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาแบบมุ่งเน้นอนาคต เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ชนะรางวัลจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนด้วยวิธีแก้ปัญหาที่สามารถปรับใช้ได้จริง และสามารถต่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหาระดับโลกต่อไป สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.seed.uno หรือแฟนเพจเฟชบุ๊ก facebook.com/seed.uno

###

สำหรับสื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เอื้ออังกูร เอี่ยมประภาศ (พีช) โทร. 092-7709550 อีเมล pr@@brandnow.asia

ณัฐธิดา บุญมาวงศ์ (เจนนี่) โทร. 087-7292961 อีเมล [email protected]
บริษัท แบรนด์ นาว จำกัด โทร. 02-1054217

เกี่ยวกับ SEED Award
รางวัล SEED Low Carbon Awards ประจำปี 2562 ในประเทศกานา อินเดีย อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ ไทยและยูกานดา ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษืธรรมชาติและความปลอดภัยนิวเคลียร์ของเยอรมัน (BMU) ภายใต้กรอบ International Climate Initiative (IKI) รางวัล SEED Africa Awards ประจำปี 2562 ในประเทศมาลาวี แซมเบีย ซิมบับเว และรางวัล SEED South Africa Climate Adaptation ประจำปี 2562 ในแอฟริกาใต้ ได้รับการสนับสนุนโดย Government of Flanders

เกี่ยวกับ SEED

SEED ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 ในฐานะโครงการความร่วมมือระดับโลกสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน SEED นำเสนอโปรแกรมการพัฒนาธุรกิจ (ตั้งแต่การบ่มเพาะจนถึงระยะเติบโต) ที่ให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมที่ต้องการเติบโตโดยใช้กลไกตลาดในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในบริบทเศรษฐกิจสีเขียว ในขณะเดียวกัน SEED ได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างระบบนิเวศเพื่อระดมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภาครัฐและสังคมควบคู่ไปกับโครงการสนับสนุนที่มีต่อผู้ประกอบกิจการโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายเป้าหมายและกลไกทางการเงินที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำในการขับเคลื่อนนวัตกรรม การพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวโดยรวม