ผู้ประกอบการนวัตกรรมขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เข้ารับรางวัล SEED Low Carboon Award

กรุงเทพฯ 19 กุมภาพันธ์ 2563 – SEED Thailand จัดการประชุมเชิงวิชาการ SEED Symposium Bangkok 2020 ในงานมีการมอบรางวัลผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน “SEED Low Carbon Award” อาทิ  นวัตกรรมหีบห่อจากฟางข้าวอินทรีย์ นวัตกรรมเครื่องหนังจากเห็ด นวัตกรรมแผงโซลาร์เซลส์สำหรับชุมชนห่างไกลผลิตโดยชุมชน นวัตกรรม FarmAI ระบบบริหารจัดการแปลงนาด้วยข้อมูลดาวเทียม นวัตกรรมผ้าอนามัยซักง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมกาแฟยอดดอย ออแกนิกผ่านระบบเกษตรที่ยั่งยืน ที่ทรู ดิจิตอล พาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูข้อมูลผู้ประกอบการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.seed.uno/enterprises หรือ facebook.com/seed.uno