Asia IoT จับมือ 3 พันธมิตรนำประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0

กรุงเทพฯ 14 สิงหาคม 2562 – งาน Asia IoT Business Platform (AIBP) ครั้งที่ 31 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมุ่งเน้นหัวข้อ “Driving Digitalsation Ecosystem in Thailand” เพื่อสอดคล้องการนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิตัล Thailand 4.0 ที่ภาครัฐได้มีการลงทุนสร้างพื้นฐานด้านโปรแกรมและเครื่องมือ สร้างฐานดิจิตอลมอบให้องค์กรท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานบริการสาธารณะเข้าร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้

####

 

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ (จากซ้ายไปขวา)

  1. คุณนิพนธ์ โกมลสุวรรณ Business Director RSA
  2. นายมาร์ติน เยตส์ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เดลล์ เทคโนโลยี คุณนพดล ปัญญาธิปัตย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย Dell EMC
  3. ดร.ศุภกร สิทธิชัย รองประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
  4. นายอิลซ่า สุพับโตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Asia IoT Business Platform  Hu Jun (Huawei Southern-East Asia IoT Sales)
  5. ดร.ณฤต ดวงเครือรติโชติ Senior Marketing Manager IoT Southen East Asia Huawei Technologies Thailand