“เมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์” ศูนย์รวมนวัตกรรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ 1,000 ราย

กรุงเทพฯ,  24 สิงหาคม 2562งานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ งานแสดงสินค้านานาชาติด้านโรงพยาบาล การวินิจฉัยโรค เภสัชกรรม การแพทย์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง การแพทย์ ครั้งที่ 9  เน้นการจัดกิจกรรมพาวิเลี่ยนในการดูแลสุขภาพระดับชุมชน และแสดงศักยภาพผู้ประกอบการสาตร์ทอัพพาร์ค แฟลตฟอร์มเฉพาะทางเพื่อรองรับการเป็นสังคม “ผู้สูงอายุ” อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมเผยภาพรวมอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีอัตราการเติมโตเพิ่มมากขึ้น รองรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ Thailand 4.0

มร.แกรน๊อต ริงลิ่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย จำกัด (Messe Düsseldorf Asia) ผู้จัดงานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์ 2019 กล่าวว่า งานแสดงสินค้านานาชาติด้านโรงพยาบาล การวินิจฉัยโรค เภสัชกรรม การแพทย์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง การแพทย์ ครั้งที่ 9 จะมีกิจกรรมพาวิเลียนการดูแลสุขภาพในระดับชุมชน ซึ่งรวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้องจากอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพต่าง ๆ ที่มีเทคโนโลยีและวิทยาการอย่างก้าวหน้าเข้าร่วมแสดงผลงาน และสตาร์ทอัพพาร์ค แพลตฟอร์มเฉพาะทางให้ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรม เพื่อได้พบกับนักลงทุนที่มีศักยภาพ ผู้ที่มีบทบาทในแวดวงอุตสาหกรรม และผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมาย นอกเหนือจากนั้น ยังไม่ผู้ประกอบการแสดงสินค้า 1,000 ราย จาก 60 ประเทศ และพาวิเลี่ยนนานาชาติและกลุ่มประเทศต่าง ๆ จาก 21 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานอีกด้วย

ด้าน รศ.พญ.ดร. วิไล  คุปต์นิรัติศัยกุล นายกสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย (TRMA) กล่าวว่า การคาดการณ์จำนวนประชากรผู้สูงวัยว่าประเทศไทยจะเป็นสังคม ”ผู้สูงอายุ” ภายในปิ ค.ศ. 2031 และภายในปี ค.ศ. 2050 จะเป็นปีแห่งสังคม “ผู้สูงอายุมาก” ด้วยจำนวนสัดส่วนของประชากรสูงอายุจะเป็น 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมดตามลำดับ ประชากรของประเทศไทยที่กำลังเข้าสูงภาวะสูงวัยต้องพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย
(THAIMED) กล่าวเพิ่มเติมในทิศทางอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ว่า “ในปัจจุบันมีการนำเข้าเป็นจำนวนมากถึง 87% จากความต้องการของตลาด ทำให้เกิดภาวะความต้องการบริษัทและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในการขยายธุรกิจสู่ตลาดในประเทศไทย” ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยกำลังเติบโต ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่คาดว่าจะอยู่ที่ 9-10% ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2021 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และศูนย์กลางการส่งออกเครื่องมือแพทย์ของภูมิภาค

ด้าน ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน (PHA)  กล่าวต่อว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรในประเทศ จากภาวะสังคมผู้สูงวัย การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง รวมถึงทิศทางของกระแสโลกที่ตื่นตัวกับการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงส่งเสริมให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10-13 % ต่อปี ตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2021 ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพถึง 38,512 แห่ง 34.7% เป็นสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนอีก 65.3% ที่เหลือเป็นของภาคเอกชน และมีนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากตะวันออกกลางและกลุ่ม CLMV เข้ามาเป็นจำนวนมาก จากนโยบายของภาครัฐบวกกับการเชื่อมต่อกันในอนาคตของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออกและตะวันตก

ปัจจัยความต้องการที่เพิ่มขึ้นต่อนวัตกรรมด้านการแพทย์และเทคโนโลยีในการให้บริการด้านสุขภาพ เกิดจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของโลก และในงานจะมีการเสนอเครื่องมือการแพทย์ต่างๆ จากหลากหลายบริษัท ซึ่งในปีนี้ ผู้แสดงสินค้าไทยจากเดิมเพิ่มขึ้น 60% ซึ่งสะท้อนถึงการยอมรับจากอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทย มร. แกรน๊อต กล่าวสรุป

งานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์ ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เป็นการแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำหรับการจัดหา จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาล การวินิจฉัยโรค เภสัชกรรม และการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.medicalfair-thailand.com